Tin Tức Crypto

Visa đề xuất chương trình thanh toán tự động Ethereum

Visa đã đề xuất một thiết kế tài khoản blockchain có thể cho phép người dùng Ethereum sắp xếp các khoản thanh toán tự động từ ví tự quản lý.

Gã khổng lồ thanh toán đã mô tả cách tiếp cận của mình trong một bài đăng trên blog vào thứ Hai, ngày 19 tháng 12. Bài đăng đó tóm tắt một bài báo nghiên cứu trước đó đã được xuất bản vào tháng 8.

Visa đề xuất sử dụng Account Abstraction, một tính năng Ethereum hiện đang được các nhà phát triển cốt lõi xem xét, để triển khai thanh toán tự động.

Công ty nói rằng điều này cho phép người dùng thiết lập thanh toán hóa đơn định kỳ. Ethereum không cho phép điều này ở mức cơ bản, vì hợp đồng thông minh tự động không thể yêu cầu giao dịch. Thay vào đó, tài khoản người dùng phải bắt đầu và gửi giao dịch theo cách thủ công.

Visa lưu ý rằng mặc dù tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử lưu ký có thể dễ dàng được sử dụng để sắp xếp thanh toán tự động, nhưng loại thanh toán này “không đơn giản để thực hiện trên chuỗi khối”. Do đó, việc triển khai tính năng này trong ví tự quản lý ⁠— ví mà người dùng có toàn quyền kiểm soát tiền của họ ⁠— là một thách thức.

Công ty cho biết họ đã khám phá một giải pháp khả thi như một phần của thử thách Crypto Hackathon nội bộ năm nay.

Visa giải thích rằng, bằng cách sử dụng tính trừu tượng của tài khoản, nó có thể kết hợp các chức năng của tài khoản người dùng và hợp đồng thông minh vào một loại tài khoản Ethereum duy nhất. Công ty gọi tài khoản thu được là “tài khoản có thể ủy quyền”.

Cách tiếp cận này cho phép người bán triển khai hợp đồng thông minh thanh toán tự động. Sau khi người dùng có tài khoản được ủy quyền cấp quyền, người bán có thể kích hoạt thanh toán bằng cách gọi chức năng tính phí của hợp đồng thanh toán tự động. Tài khoản được ủy quyền của người dùng cũng thêm hợp đồng thanh toán tự động vào danh sách trắng cho các khoản thanh toán trong tương lai.

Visa lưu ý rằng bản thân Ethereum vẫn chưa triển khai Trừu tượng hóa tài khoản, tồn tại như một phần của các đề xuất khác nhau, chẳng hạn như EIP-4337. Trước những hạn chế đó, Visa đã triển khai các tài khoản có thể ủy quyền trên StarkNet, mạng lớp 2 dành cho Ethereum nhằm mở rộng chức năng của chuỗi khối cơ sở để hỗ trợ tính năng này.

Mặc dù Visa dường như đã tạo ra một giải pháp thanh toán tự động đang hoạt động, nhưng điều đó không cho thấy rằng họ sẽ cung cấp tính năng này cho khách hàng của mình.

Có vẻ như tính năng này sẽ không được triển khai trong nhiều loại thẻ thanh toán tiền điện tử của Visa, vốn thường được liên kết với các sàn giao dịch lưu ký. Tuy nhiên, tính năng này có thể được sử dụng trong các dịch vụ thanh toán dành cho người bán và ngân hàng của Visa, những dịch vụ này có thể cần phải tương tác với các ví Ethereum không lưu ký.

Để lại phản hồi cho bài viết này

  • Rating