News Altcoin Tin Tức Crypto

The Merge Testing hoàn thành 90%, Vitalik Buterin của Ethereum cho biết.

Buterin khẳng định rằng các nhà phát triển của Ethereum đang làm việc trên 5 giai đoạn dài hạn nhằm cải thiện khả năng tổng thể của mạng. Việc đầu tiên trong chương trình nghị sự là The Merge, đã hoàn thành 90% và chỉ cần thử nghiệm trên Ropsten, ông nói.

  • Trong hội nghị Ethereum hàng năm đang diễn ra, Buterin đã phác thảo những cải tiến mà nhóm phát triển đang thực hiện cho cả ngắn hạn và dài hạn.
  • Với việc chuyển đổi được mong đợi từ lâu của giao thức từ PoW sang PoS dự kiến ​​sẽ ra mắt vào cuối năm nay, người đồng sáng lập Ethereum lưu ý rằng hầu hết các thử nghiệm đã được thực hiện.
  • Trên thực tế, ông cho biết việc Hợp nhất chỉ còn được thử nghiệm trên Ropsten, điều này sẽ “diễn ra khá sớm”.
  • Gần dây, shadow fork thứ 9 đã hoạt động, có nghĩa là sự bắt đầu của các giai đoạn thử nghiệm cuối cùng của Hợp nhất. Vào thời điểm đó, một trong những nhà phát triển hàng đầu của Ethereum đã gợi ý rằng sự kiện này có thể diễn ra sớm nhất là vào tháng 9 năm nay.
  • Buterin nói thêm rằng những người xác thực sẽ có thể bắt đầu rút ETH mà họ đã khóa trong hợp đồng tiền gửi sau khi Hợp nhất xảy ra. Ông cũng nói, “sau khi Hợp nhất, bạn sẽ có thể xây dựng một ứng dụng khách Ethereum mà thậm chí không biết giai đoạn bằng chứng công việc đã xảy ra.”
  • Buterin giải thích rằng một giai đoạn khác nằm trong lộ trình của Ethereum, được gọi là Surge, sẽ tập trung vào việc tăng khả năng mở rộng của mạng lưới để cuộn lên thông qua sharding.
  • Ông lưu ý rằng một khi lộ trình này kết thúc, Ethereum “sẽ có thể xử lý 100.000 giao dịch mỗi giây”, đây sẽ là một cải tiến đáng kể so với hiện tại.

Để lại phản hồi cho bài viết này

  • Rating