Tin Tức Crypto

YouTube đã bắt đầu quá trình tuyển dụng giám đốc quản lý sản phẩm Web3.

Quảng cáo tuyển dụng của Youtube được đăng trên LinkedIn, yêu cầu bằng cử nhân về Khoa học máy tính, một lĩnh vực kỹ thuật liên quan hoặc kinh nghiệm thực tế tương đương, 15 năm kinh nghiệm quản lý sản phẩm, cũng như kinh nghiệm trong quản lý con người và mở rộng quy […]

Đọc Thêm