News Altcoin Tin Tức Crypto

Stablecoin trị giá 4 tỷ đô la đã thoát khỏi các sàn giao dịch trong 7 ngày qua

Khối lượng stablecoin hiện tại trên các sàn giao dịch là khoảng 38 tỷ đô la.

Dữ liệu được phân tích tiết lộ rằng khoảng 4 tỷ đô la stablecoin đã rời khỏi các sàn giao dịch trong bảy ngày qua, để lại khối lượng 38 tỷ đô la.

Phân tích này dựa trên dữ liệu STBL, là một tài sản ảo tổng hợp dữ liệu của tất cả các stablecoin ERC20 để tạo ra một số liệu có thể phản ánh số dư stablecoin trên tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử.

Stablecoin được giữ trên các sàn giao dịch

STBL bao gồm Binance USD (BUSD), Gemini Dollar (GUSD), HUSD (HUSD), DAI (DAI), Paxos Standard (USDP), Stasis Euro (EURS), SAI (SAI), Synthetix USD (sUSD), Tether (USDT), USD Coin (USDC).

Đường màu xanh lục trên biểu đồ bên dưới phản ánh tổng khối lượng của các stablecoin được bao gồm trong số liệu STBL đã được giữ trên các sàn giao dịch kể từ đầu năm 2018.

Theo dữ liệu, các sàn giao dịch bắt đầu tích lũy stablecoin với tốc độ ngày càng tăng vào tháng 1 năm 2021. Sự tăng trưởng ít nhiều ổn định kể từ đó, ngoại trừ một vài đợt sụt giảm vào cuối năm 2021 và 2022.

Biểu đồ cũng cho thấy mức sụt giảm có thể nhìn thấy được ghi lại trong tuần qua. Người dùng sàn giao dịch đã mua số stablecoin trị giá khoảng 4 tỷ đô la và xóa chúng khỏi danh mục đầu tư của sàn giao dịch.

USDC so với USDT

Khi nói đến thị phần của stablecoin trên các sàn giao dịch, một phân tích gần đây đã tiết lộ rằng USDT đã dẫn đầu.

Theo các con số từ tháng 9 năm 2022, số dư USDT trên các sàn giao dịch đã tăng gấp đôi và đạt 17,7 tỷ đô la, so với tháng 9 năm 2021, khi chỉ dưới 8 tỷ đô la. USDT đã có mặt trên các sàn giao dịch từ đầu năm 2019, nhưng thị phần của nó chỉ bắt đầu tăng theo cấp số nhân sau năm 2021.

USDC cũng đã tăng thị phần kể từ đầu năm 2021. Đến đầu năm 2022, nó đạt 7 tỷ USD. Tuy nhiên, sự thống trị của nó đã không tiếp tục khi nó giảm xuống còn 2,1 tỷ đô la vào tháng 9 năm 2022.

Để lại phản hồi cho bài viết này

  • Rating