Tin Tức Crypto

Sau Binance, CryptoCom tiết lộ Proof of Reserves

CryptoCom đã cung cấp bằng chứng dự trữ cho chín tài sản tiền điện tử, sử dụng cùng một kiểm toán viên như Binance.

CryptoCom là sàn giao dịch mới nhất cung cấp bằng chứng về dự trữ trong bối cảnh nhu cầu tăng cao về tính minh bạch của ngành bắt nguồn từ sự sụp đổ của FTX. 

Quá trình kiểm toán cho thấy số dư của khách hàng đối với nhiều loại tiền điện tử hàng đầu, bao gồm Bitcoin và Ethereum, được hỗ trợ hơn 100%. 

  • Như sàn giao dịch đã công bố vào thứ Sáu, bằng chứng về khoản dự trữ của nó bao gồm một cuộc kiểm toán từ Mazars Group – một công ty tư vấn độc lập tập trung vào tiền điện tử cũng đã thực hiện bằng chứng về khoản dự trữ của Binance vào tháng trước. 
  • Nhóm kiểm toán đã sử dụng “các quy trình mật mã nâng cao” để đảm bảo tính khả dụng của tiền của khách hàng. Nó đã so sánh các tài sản được giữ trên các địa chỉ do CryptoCom kiểm soát với số dư của khách hàng kể từ ngày 7 tháng 12, bằng cách sử dụng truy vấn trực tiếp của truy vấn trực tiếp do kiểm toán viên giám sát đối với cơ sở dữ liệu sản xuất. 
  • Kết quả cho thấy BTC và ETH có tỷ lệ dự trữ lần lượt là 102% và 101%. Trong khi đó, các stablecoin hàng đầu bao gồm USDC và USDT lần lượt được hỗ trợ 102% và 106%.
  • Các đồng tiền được kiểm toán khác với tỷ lệ dự trữ đầy đủ bao gồm XRP, DOGE, SHIB, LINK và MANA. Tuy nhiên, sàn giao dịch đã không cung cấp số liệu chính xác về tài sản và nợ phải trả của mình.
  • Kris Marszalek, Giám đốc điều hành của Crypto.com, cho biết trong một tuyên bố: “Cung cấp Bằng chứng dự trữ đã được kiểm toán là một bước quan trọng để toàn ngành tăng cường tính minh bạch và bắt đầu quá trình khôi phục lòng tin. 
  • Giống như Binance, CryptoCom hiện cho phép người dùng xác nhận rằng tài sản cá nhân của họ vẫn an toàn và có thể truy cập thông qua cả ứng dụng và trang web của họ.
  • Bằng chứng dự trữ là một công cụ minh bạch sử dụng dữ liệu chuỗi khối công khai để chứng minh sự an toàn của tài sản của người dùng trên các sàn giao dịch. Việc thực hiện đúng hệ thống này vẫn yêu cầu kiểm toán viên bên ngoài phân tích các khoản nợ của công ty để đảm bảo rằng nó hoàn toàn có khả năng thanh toán. 
  • Thực tế này đã nhiều lần được chỉ ra bởi Giám đốc điều hành Kraken Jesse Powell, người đã chỉ trích những lỗ hổng rõ ràng trong bằng chứng dự trữ của Binance vào đầu tuần này. 

Sau Binance, CryptoCom tiết lộ Proof of Reserves

Để lại phản hồi cho bài viết này

  • Rating