Tin Tức Crypto

Rio de Janeiro chấp nhận thanh toán thuế bằng tiền điện tử

Rio de Janeiro đã công bố kế hoạch trở thành thành phố Brazil đầu tiên chấp nhận thanh toán bằng bitcoin cho các loại thuế.

Ngày nay, việc áp dụng tiền điện tử có nhiều hình thức khác nhau, nhưng có vẻ như các quốc gia và thành phố đang trở nên cởi mở hơn với ý tưởng cho phép một số khoản thanh toán được thực hiện bằng các tài sản như vậy. Thành phố lớn thứ hai của Brazil cho biết họ muốn trở thành thành phố đầu tiên trong biên giới quốc gia chấp nhận thanh toán bằng BTC cho các loại thuế.

o cáo từ Bloomberg Linea nêu rõ thông báo từ thành phố Rio De Janeiro cho thấy rằng người dân sẽ có thể thanh toán IPTU (Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) bằng tài sản kỹ thuật số kể từ năm tới.

Thành phố muốn làm việc với các công ty chuyên chuyển đổi tiền điện tử thành đồng real của Brazil, đọc một ghi chú từ Tòa thị chính. Có nghĩa là, một khi người dân địa phương chuyển tiền mã hóa, chúng sẽ tự động được chuyển đổi thành tiền fiat.

Trở lại vào tháng 1, thị trưởng của thành phố đã giới thiệu một nhóm làm việc tập trung vào cách đẩy nhanh việc sử dụng tiền điện tử để thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

Ghi chú từ Tòa thị chính đã phác thảo việc thành lập Ủy ban thành phố về đầu tư tiền điện tử (CMCI), ủy ban này sẽ giảm thiểu rủi ro và phát triển các khuôn khổ quy định. Báo cáo thông báo rằng thành phố cũng muốn tham gia vào thế giới NFT.

Một số đề xuất đã xuất hiện để tạo NFT với hình ảnh của các điểm thu hút khách du lịch.

Brazil là một trong những quốc gia có quan điểm cởi mở hơn đối với ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số, bật đèn xanh cho một trong những ETF Bitcoin đầu tiên vào năm ngoái.

Ngoài ra, các báo cáo xuất hiện vào tháng 2 năm 2022 tuyên bố rằng Thượng viện đang chuẩn bị bỏ phiếu về dự luật quy định về tiền điện tử.

Một cuộc khảo sát từ tháng 9 năm 2021, ngay sau khi El Salvador hợp pháp hóa bitcoin, kết luận rằng gần một nửa số người Brazil ủng hộ ý tưởng áp dụng tiền điện tử chính.

Để lại phản hồi cho bài viết này

  • Rating