News Bitcoin Tin Tức Crypto

Những người nắm giữ Bitcoin dài hạn đã bán lỗ trong 4 tháng nay

Dữ liệu cho thấy những người nắm giữ Bitcoin dài hạn đã bán tiền của họ bị thua lỗ trong khoảng thời gian bốn tháng nay.

Bitcoin Long-Term Holder SOPR đã duy trì dưới 1 gần đây

Theo báo cáo hàng tuần mới nhất từ ​​Glassnode, những người nắm giữ BTC dài hạn đã tiếp tục bán thua lỗ trong những tuần gần đây.

Chỉ báo có liên quan ở đây là “ Spent Output Profit Ratio”, cho chúng ta biết liệu các nhà đầu tư trên thị trường Bitcoin đang chuyển tiền của họ khi bị lỗ hay có lãi.

Khi giá trị của chỉ số này lớn hơn một, điều đó có nghĩa là người nắm giữ trung bình đang di chuyển tiền xu với mức lợi nhuận ngay bây giờ.

Mặt khác, giá trị của chỉ báo nhỏ hơn ngưỡng cho thấy thị trường tổng thể đang nhận ra một số tổn thất vào lúc này.

Có hai kiểu nhà đầu tư Bitcoin phổ biến, Người nắm giữ ngắn hạn – STH và Người nắm giữ dài hạn – LTH. Kiểu người mình muốn đề cập đến là LTH – bao gồm tất cả những nhà đầu tư đã giữ tiền của họ trong ít nhất 155 ngày mà không bán hoặc di chuyển chúng

Kết hợp với chỉ số SOPR để chúng ta có thể phân tích như sau:

  • Khi giá trị LTH-SOPR > 1, có thể holder bán kiếm lời.
  • Khi giá trị LTH-SOPR = 1, có thể holder bán ở mức trung lập.
  • Giá trị LTH-SOPR < 1, có thể bán lỗ.

Hiện tại giá trị day moving average của LTH SOPR 7DMA là dưới 1 trong vòng 4 tháng nay. Điều này ngụ ý rằng các LTH này đã bị lỗ trong giai đoạn này.

Một nhóm trong thị trường được gọi là nhóm “long-term holder” (LTH), bao gồm tất cả những nhà đầu tư đã giữ tiền của họ trong ít nhất 155 ngày mà không bán hoặc di chuyển chúng.

Bây giờ, đây là biểu đồ cho thấy xu hướng của Bitcoin SOPR trong vài năm qua, cụ thể là đối với LTH:

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, người nắm giữ dài hạn Bitcoin trung bình 7 ngày SOPR đã ở dưới giá trị 1 trong khoảng 4 tháng nay. Điều này ngụ ý rằng các LTH này đã bị lỗ trong giai đoạn này.

Quay trở lại thị trường gấu 2018-2019, chỉ báo này đã ở trong khu vực này trong khoảng 11 tháng, ngoại trừ một vài mức tăng đột biến.

Những đột phá đột ngột này ở vùng xanh là do sự di chuyển của một lượng lớn nguồn cung BTC cũ hơn (thường giữ một lượng lợi nhuận đáng kể).

Về mặt lịch sử, việc phá vỡ chỉ số thích hợp thành các giá trị lớn hơn 1 đã dẫn đến sự chuyển đổi trở lại thành động lực tăng giá cho Bitcoin.

Gần đây, LTH SOPR liên tục leo lên và hiện đang tiến gần đến mốc hòa vốn. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu chỉ báo sẽ tiếp tục đi và vượt qua đường này hay nó sẽ ở trong vùng bên dưới trong nhiều tháng, tương tự như thị trường gấu trước đó.

Để lại phản hồi cho bài viết này

  • Rating