News Bitcoin Tin Tức Crypto

Nghiên cứu: 65% nguồn cung lưu hành của Bitcoin đã không thay đổi trong 12 tháng qua

Nguồn cung không thanh khoản 65% minh họa một xu hướng thú vị – các nhà đầu tư đang nắm giữ tiền của họ thông qua các thị trường tăng giá và mùa đông tiền điện tử.

Khái niệm rằng một thị trường đang hoạt động là lành mạnh không phải lúc nào cũng đúng. Mặc dù số lượng hoạt động mà chúng ta thấy trên một mạng nhất định chắc chắn có thể cho thấy nó ổn định như thế nào, nhưng việc thiếu hoạt động cũng có thể cho thấy một xu hướng tăng giá sắp tới.

Lấy ví dụ, mạng Bitcoin.

Sự sụt giảm giá của Bitcoin không ảnh hưởng đến phần lớn nguồn cung lưu hành của nó. Theo dữ liệu từ Glassnode , hơn 65% nguồn cung lưu hành của Bitcoin, tương đương khoảng 12,35 triệu BTC, đã không di chuyển trong ít nhất một năm. Đây là sự gia tăng đáng kể từ nguồn cung không hoạt động trong ít nhất hai năm và mức tăng đáng kể hơn từ nguồn cung không hoạt động trong ít nhất ba năm.

Dữ liệu từ Glassnode cho thấy 8,55 triệu BTC – 45% nguồn cung lưu hành – đã không di chuyển trong ít nhất hai năm, trong khi 7,22 triệu BTC – hoặc 38% nguồn cung lưu hành – đã không di chuyển trong ba năm. 

Thu nhỏ hơn nữa đối với nguồn cung đã không thay đổi trong 5 năm trở lên, chúng tôi thấy nó có xu hướng đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4,37 triệu BTC, tương đương 23% nguồn cung.

Điều này cho thấy một xu hướng thú vị – các nhà đầu tư đang nắm giữ tiền của họ thông qua các thị trường tăng giá và mùa đông tiền điện tử. Cuộc biểu tình ATH của Bitcoin vào tháng 11 năm 2021 đã không làm giảm tỷ lệ Bitcoin được nắm giữ trong hơn một năm và thị trường gấu đang diễn ra cũng vậy.

Để lại phản hồi cho bài viết này

  • Rating