Uncategorized

Mango DAO đồng ý trả cho hacker 47 triệu đô la

Tóm tắt

  • Mango Markets đã chấp thuận một đề xuất cho phép kẻ tấn công giữ một phần tiền bị đánh cắp vào thứ Tư.
  • Kẻ tấn công sẽ giữ 47 triệu đô la trong số 113 triệu đô la bị đánh cắp ban đầu và sẽ trả lại phần còn lại.
  • Mango Markets cũng sẽ đáp ứng các yêu cầu của hacker và trả một khoản nợ khó đòi do một sự cố riêng biệt.

DAO của Mango Markets đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất cho phép kẻ tấn công giữ lại 47 triệu đô la tiền bị đánh cắp.

Một đề xuất sẽ giúp Mango Markets phục hồi sau một cuộc tấn công gần đây đã được phê duyệt.

Đề xuất đó yêu cầu tin tặc chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công hôm thứ tư trả lại 66 triệu đô la tài sản tiền điện tử khác nhau. Ban đầu, hacker đã đánh cắp khoảng 113 triệu đô la từ giao thức, có nghĩa là họ sẽ được phép giữ 47 triệu đô la.

Đề xuất đã thu được 272 triệu phiếu ủng hộ và 4,6 triệu phiếu chống, chiếm 98,5% tỷ lệ tán thành.

Kẻ tấn công ban đầu hứa sẽ trả lại một phần tiền nếu Mango DAO trả xong một khoản nợ phát sinh từ một sự cố riêng biệt. Nhu cầu đó đã dẫn đến một đề xuất trước đó , đã bị từ chối áp đảo với tỷ lệ 90,4%.

“Bằng cách bỏ phiếu cho đề xuất này, chủ sở hữu mã thông báo Mango đồng ý thanh toán khoản nợ xấu với kho bạc,” đề xuất viết. Nó nói thêm rằng các khoản tiền được trả lại “sẽ được sử dụng để trang trải bất kỳ khoản nợ xấu nào còn lại trong giao thức” và rằng “tất cả những người gửi tiền Mango sẽ được chuyển thành toàn bộ.”

Trước tiên, đề xuất yêu cầu gửi một số nội dung nhất định như một thể hiện thiện chí. Cho đến nay, hacker đã trả lại 8 triệu đô la tài sản bị đánh cắp bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Serum (SRM), FTX Token (FTT), Binance Coin (BNB), STEPN (GMT), Raydium (RAY) và Avalanche (AVAX) theo yêu cầu.

Kẻ tấn công dự kiến ​​sẽ trả lại các mã thông báo khác tiếp theo. Các mã thông báo đó bao gồm Solana (SOL), Mango (MNGO), USDCoin (USDC) và mSOL nhưng vẫn chưa được gửi đi.

Mango Markets cũng cho biết rằng họ sẽ không truy cứu các cáo buộc hình sự đối với kẻ tấn công hoặc đóng băng bất kỳ khoản tiền nào.

Để lại phản hồi cho bài viết này

  • Rating