Tin Tức Crypto

Grayscale nắm giữ 635 nghìn BTC khi Coinbase Custody tiết lộ lượng nắm giữ

Sau sự không chắc chắn gần đây về tương lai của Grayscale Bitcoin Trust, đối tác giám sát của nó là Coinbase đã phát hành một báo cáo chi tiết về các tài sản được nắm giữ thay mặt cho Grayscale Bitcoin Trust.

Bức thư tiết lộ rằng các khoản nắm giữ được tách biệt khỏi các quỹ khác. Tuy nhiên, không có địa chỉ on-chain nào được công bố trong tài liệu.

“Các tài sản kỹ thuật số bên dưới mỗi sản phẩm Grayscale có địa chỉ on-chain riêng của chúng, khi sử dụng khách hàng theo sự phân biệt quyền giám sát của khách hàng.”

Bitcoin do quỹ ủy thác nắm giữ được định giá khoảng 10 tỷ đô la vào thời điểm viết bài. Ở đỉnh cao của thị trường giá lên, con số này có thể lên tới gần 43,8 tỷ đô la. Grayscale cũng nắm giữ 3.056.833 ETH trị giá 3,3 tỷ USD trong Greyscale Ethereum Trust. Cả BTC và ETH cũng được nắm giữ với số lượng nhỏ hơn trong Quỹ vốn hóa lớn kỹ thuật số Grayscale dường như được tách biệt khỏi quỹ ủy thác chính.

Grayscale gần đây đã từ chối công bố bằng chứng về lượng dự trữ để theo xu hướng được thấy trên các sàn giao dịch tập trung sau sự sụp đổ của FTX. Công ty đã trích dẫn “mối quan ngại về bảo mật” để xác thực quyết định không công bố địa chỉ trên chuỗi.

Tuy nhiên, Grayscale cung cấp các liên kết đến hồ sơ SEC trên trang web của mình để xác thực ngoài chuỗi theo yêu cầu pháp lý của nó. Nó cũng xác nhận rằng mỗi ủy thác được đăng ký như một thực thể pháp lý riêng biệt để làm nổi bật rằng mỗi sản phẩm được tách biệt khỏi quỹ chính.

Mức chiết khấu đối với Bitcoin trong Grayscale Bitcoin Trust đạt 45,8% vào ngày 18 tháng 11, cho thấy giá trị cơ bản của mỗi Bitcoin được nắm giữ chỉ là 9.300 đô la.

Để lại phản hồi cho bài viết này

  • Rating