Kiếm Tiền Uncategorized

Cách mint NFT Optimism miễn phí

Sơ lược về $OP

Optimism là một giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 cho Ethereum có thể hỗ trợ tất cả các Dapp của Ethereum. Thay vì chạy tất cả tính toán và dữ liệu trên mạng Ethereum, Optimism đặt tất cả dữ liệu giao dịch trên chuỗi và chạy tính toán ngoài chuỗi, tăng số lượng giao dịch của Ethereum mỗi giây (TPS) và giảm phí giao dịch. Các thử nghiệm cho thấy phí giao dịch trên Synthetix Exchange giảm 143 lần và trên Uniswap giảm tới 100 lần. Vì dữ liệu giao dịch vẫn nằm trên mạng Ethereum, giải pháp mở rộng quy mô này mất đi khả năng phân quyền hoặc bảo mật của Ethereum cho khả năng mở rộng.

Cách mint NFT Optimism miễn phí

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhận NFT của họ nhé, gét gô.

Bước 1: Anh em cần truy cập vào đường link dưới đây:

https://app.optimism.io/get-started

Bước 2: Bấm vào connect wallet

Bước 3: Nếu ví của anh em chưa có Optimism Network thì anh em cần thêm vào nhé

Thêm Optimism Network bằng cách:  

  1. Anh em truy cập trang web có tên là chainlist.org
  2. Connect wallet
  3. Ở đây có một thanh search, anh em chỉ cần bấm OP
  4. Bấm add to metamask

Quay trở lại trang của Optimism

Bước 4: Bấm vào get your free NFT

Bước 5: Nạp một ít ETH vào ví ( Optimism network) và mint thôi.

Với Collection này anh em sẽ có 5 lựa chọn lần lượt là: Governance & Public Goods, Finance

,Arts & Culture, Gaming, Tech & Engineering 

Sau khi Mint xong anh em có thể bán NFT của mình trên Marketplace

Các kênh thông tin của Optimism

Một vài kênh cộng đồng của dự án:

Twitter: https://twitter.com/optimismPBC

Medium: https://medium.com/@optimismpbc

Discord: https://discord-gateway.optimism.io/

Github: https://github.com/ethereum-optimism

Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/

Website: https://www.optimism.io/

Để lại phản hồi cho bài viết này

  • Rating