News Altcoin Tin Tức Crypto

Alpine F1® Team Fan Token (ALPINE) – Binance Launchpad số 27

Binance thông báo về dự án thứ 27 trên Binance Launchpad – Alpine F1® Team Fan Token (ALPINE). Việc bán token cho Alpine F1® Team Fan Token sẽ tuân theo định dạng đăng ký Launchpad , với việc ghi lại số dư BNB của người dùng bắt đầu lúc 7:00h ngày 16/02/2022 (giờ VN). Binance […]

Đọc Thêm