Crypto Fund Tin Tức Crypto

BitDAO tham gia đầu tư 200 triệu USD để phát triển hệ sinh thái zkSync

Matter Labs, tổ chức đứng sau giao thức mở rộng quy mô layer – 2 của Ethereum, zkSync, đã công bố một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) trị giá 200 triệu đô la được hỗ trợ bởi BitDAO, một Treasury trực thuộc DAO với số dư hơn 2,6 tỷ đô la. ZkDAO […]

Đọc Thêm