News Altcoin Tin Tức Crypto

Celo Foundation đề xuất triển khai Uniswap v3 trên blockchain gốc của nó

Một đề xuất cộng đồng mới đã được giới thiệu trong diễn đàn quản trị Uniswap để triển khai giao thức trên blockchain Celo, một mạng tương thích với máy ảo Ethereum, ưu tiên cho thiết bị di động, carbon-negative. Đề xuất mới được tạo ra thay mặt cho Blockchain tại Michigan và hợp tác […]

Đọc Thêm