Tin Tức Crypto

CashApp cho phép thanh toán qua mạng Lightning

Người dùng nền tảng thanh toán di động Cash App hiện có thể thực hiện thanh toán Bitcoin ngay lập tức và miễn phí thông qua Lightning Network. Việc tích hợp giao thức lớp thứ hai của Bitcoin để có các giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn đã được thực hiện nhờ Lightning Development […]

Đọc Thêm