Tin Tức Crypto

Giới thiệu BNB Chain: Sự phát triển đến từ Binance Smart Chain

Kể từ hôm nay, Binance Chain và Binance Smart Chain (BSC) sẽ trở thành BNB Chain. Sự chuyển đổi này càng làm nổi bật mối liên hệ mật thiết của BSC với token BNB cùng hệ sinh thái BNB. Theo bước chân của nhiều dự án được cộng đồng hỗ trợ, BNB đã và đang […]

Đọc Thêm