Crypto Fund Tin Tức Crypto

Metaverse đang bùng nổ, mang đến cuộc cách mạng cho bất động sản

Bất động sản có thể mãi mãi được cách mạng hóa nhờ vào các công nghệ phi tập trung khi Metaverse phát triển. Mark Zuckerberg khẳng định Metaverse là tương lai – nhưng trong mắt những người khác, tương lai đã bắt đầu. Tác giả khoa học viễn tưởng Neal Stephenson đã đặt ra thuật […]

Đọc Thêm