News Bitcoin Tin Tức Crypto

Hơn 8% nguồn cung Bitcoin đã được mua trong khoảng từ 15,5 nghìn đô la đến 17 nghìn đô la

Phân phối giá thực tế UTXO (URPD), một số liệu cho biết tỷ lệ phần trăm nguồn cung BTC trên một mức giá thị trường cụ thể, cho thấy 8% nguồn cung Bitcoin đã được mua trong khoảng từ 15.500 đến 17.000 USD, theo dữ liệu được phân tích bởi CryptoSlate.

Một cách giải thích được xác định bằng cách lấy trung bình chi phí để có được các khoản nắm giữ Bitcoin, theo đó các nhà phân tích sẽ tính được số lượng người nắm giữ phải đối mặt với khoản lỗ chưa thực hiện hoặc lợi nhuận chưa thực hiện. Bằng cách tính toán khoản lỗ chưa thực hiện, thật dễ dàng để dự đoán tại thời điểm nào người mua của một phạm vi giá cụ thể có nhiều khả năng bán hoặc tiếp tục tích lũy. 

Mặc dù khối lượng 8% cho thấy khả năng phân phối lại nhiều hơn, nhưng mức hợp nhất của Bitcoin vẫn ở mức cao quanh thời điểm đó cho thấy những người nắm giữ dài hạn đang nắm quyền kiểm soát.

Biểu đồ bên dưới cũng cho thấy việc tích lũy lại các đồng xu vào khoảng 15.500 đô la, đại diện cho một phạm vi giá chính cho sự hợp nhất thị trường Bitcoin hiện tại. Nhu cầu cao tại thời điểm đó cũng biểu thị niềm tin của nhà đầu tư, điều này mang lại cho BTC rất nhiều cơ hội để xây dựng hỗ trợ và thúc đẩy một đột phá tăng giá.  

Dữ liệu biểu đồ trên cũng có thể được sử dụng để xác định người nắm giữ dài hạn và người nắm giữ ngắn hạn bằng cách sử dụng ngưỡng nắm giữ 155 ngày để xác định người nắm giữ ngắn hạn và đánh giá phân bổ giá thực tế chưa chi tiêu đã điều chỉnh. Xem bên dưới:

Việc chuyển quyền sở hữu từ những người nắm giữ dài hạn sang những người nắm giữ ngắn hạn đang diễn ra ở mức gần 20.000 đô la cho thấy rằng những người nắm giữ dài hạn đang đầu hàng tại thời điểm đó. Niềm tin của nhà đầu tư xung quanh đó cao hơn vì hầu hết những người nắm giữ nguồn cung đều là những người nắm giữ dài hạn đã có lãi và do đó không vội vàng bán vị thế của họ.

Trong khi đó, mức 30.000 đến 55.000 đô la đang cho thấy nhu cầu cao từ cả các nhà đầu tư dài hạn và ngắn hạn, những người đã mất cảnh giác trước sự sụp đổ của thị trường và hiện đang thua lỗ. Những người nắm giữ giữa các phạm vi này có khả năng chờ đợi và giành được hỗ trợ hoặc hòa vốn trong tình huống thị trường tồi tệ nhất.

Để lại phản hồi cho bài viết này

  • Rating